Firma Dobrze Widziana

Projekt "Firma Dobrze Widziana" to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez Business Centre Club w okresie III 2010 - V 2012 r. Jej celem jest promocja w środowisku przedsiębiorców, zarządzania firmą zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania zaplanowane w ramach projektu służą zapoznaniu przedsiębiorców i kadry menedżerskiej z uwarunkowaniami wdrażania CSR oraz zachęceniu ich do wdrażania koncepcji zarządzania opartej na zasadach CSR.

Projekt obejmuje przeprowadzenie:

-

badań diagnozujących stan rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce oraz weryfikujących wiedzę i postawy, jakie wobec CSR wykazują przedsiębiorcy i pracownicy. Badania pomogą wskazać kluczowe przeszkody w rozwoju CSR. Jest to kompleksowa analiza postrzegania CSR przez szeroko pojętą opinię publiczną, pracodawców, menedżerów i pracowników.

-

konkursu "Firma Dobrze Widziana", czyli konkursu na firmę, która w danym województwie jest najbardziej odpowiedzialna społecznie w opinii otoczenia,

-

kampanii promocyjnej, która będzie realizowana przez cykl seminariów regionalnych, ogólnopolskie konferencje oraz artykuły prasowe poświęcone tematyce CSR.

W wyniku realizacji projektu powstanie wirtualna ankieta autoewaluacyjna , przy pomocy której przedsiębiorstwa będą mogły ocenić stan wdrożenia w swoich firmach koncepcji CSR oraz dokonać analizy podejmowanych przez siebie działań.

Informacja o CSR (.pdf)